Fachowcy

#plawita #plawita-sadhana #Warszawa #pływanie #plavita-sadhana #Плавита #Варшава #плавита-садхана #плавание

Sergej Yeromin

Uprawiam pływanie od 1987 roku, z kolei nauczaniem tej dyscypliny zawodowo zajmuję się od 1991 roku. Z wykształcenia jestem wykładowcą kultury fizycznej i sportu. Prowadzę treningi grupowe i indywidualne. Uczę nowoczesnego stylu pływania Total Immersion. Oprócz zajęć z pływania lubię aktywny odpoczynek w górach i nad morzem (free diving).

W 1991 roku ukończyłem Instytut Kultury Fizycznej w Leningradzie. W 2005 roku skończyłem studia doktoranckie w Państwowym Instytucie Kultury Fizycznej we Lwowie o specjalności wykładowca kultury fizycznej i sportu. Podczas swojej działalności naukowej opracowałem ponad dwadzieścia skryptów metodycznych i podręczników na temat rozwoju i polepszenia ogólnych i szczegółowych cech fizycznych człowieka. Otrzymałem również zaświadczenie z Urzędu Patentowego na Ukrainie za wynalazek.

Ponadto, dużo czasu poświęcam przygotowaniu do wydania materiałów metodycznych dotyczących gimnastyki oddechowej w wodzie (plawita-sadhana). Mam za sobą około 25 lat profesjonalnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, doświadczenia pracy w drużynach, w których udział brali wykwalifikowani sportowcy.

Uprawianie pływania pomogło mi poznać swoje ciało i możliwości zupełnie z innej strony (nurkuje w płetwach na długość 83 metrów, mogę wstrzymać oddech na 4 min).

Od grudnia 2007 roku zacząłem praktykować metodę YOGA23 A. W. Siderskiego. Dzięki tej metodzie poznałem oddechową gimnastykę w wodzie (plawita-sadhana).  Celem plawita-sadhany jest to, aby przy jak najmniejszych nakładach czasu, uzyskać jak najwyższą możliwą efektywność i bezpieczeństwo dla zdrowia. Kolejnym celem tej metody jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.

Od czerwca 2009 roku do września 2014 roku prowadziłem zajęcia z pływania w Kijowie.

Od września 2014 roku prowadzę zajęcia w Warszawie z pływania rekreacyjnego i oddechowej gimnastyki wodnej.

Obecnie prowadzę grupowe i indywidualne zajęcia z pływania z jednorazową adaptacją „dziś na dziś” uwzględniając przy tym potrzeby klientów. Zajmuję się także prowadzeniem warsztatów nad morzem i w basenach dla grup (do 10 osób) oraz warsztatów formatu VIP (1-3 osoby).