Godziny zajęć

Godziny zajęć

Zajęcia z nauki pływania prowadzimy w dniach:
– wtorek                    20:00 – 21:00;
– czwartek                20:00 – 21:00.

Zajęcia indywidualni po zapisu.

Szczegółowe informacje i zapisy: tеl.: +48 536 878 523.